pravni pomoc

Iuridicum Remedium Iuridicum Remedium @iure_cz Nevládní nezisková organizace: právní pomoc, osvěta, watchdog, Big Brother Awards, lidská práva, právo na soukromí #bigbrother #privacy #stopTTIP @vttipcz 0 1054
Josef Bajcura Josef Bajcura @josef_bajcura ADVOKÁT . | Lawyer based in Prague, Charles Square. | Litigation | Zastoupení v soudních sporech. josef_bajcura@bajcura.cz #Advokat #Litigation 0 21