big brother awards

Iuridicum Remedium Iuridicum Remedium @iure_cz Nevládní nezisková organizace: právní pomoc, osvěta, watchdog, Big Brother Awards, lidská práva, právo na soukromí #bigbrother #privacy #stopTTIP @vttipcz 0 1086